Βασίλειος Καπουσούζ

Τη Γεύση στους Ξηρούς Καρπούς τη λένε Καπουσούζ

Το κτίριο είναι χτισμένο σε οικόπεδο 4500 m2, με προοπτική επέκτασης για το μέλλον.

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Τα προϊόντα αποθηκεύονται σε χώρους που έχουν ελεγχθεί για την καταλληλότητά τους αλλά και για σύγχρονα standard ποιότητας. Η φορτοεκφόρτωση γίνεται πλέον με τη χρήση κατάλληλων οχημάτων τύπου clark.

Σύγχρονοι τρόποι αποθήκευσης και φορτοεκφόρτωσης προϊόντων

Με χρήση ειδικά διαμορφωμένων χώρων ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας, πετυχαίνουμε, χειμώνα καλοκαίρι, σταθερές ιδανικές συνθήκες συντήρησης.

Πετυχαίνουμε την καλύτερη δυνατή διατήρηση των προϊόντων μας με χρήση ειδικών χώρων με ρυθμιζόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.